สยาม เซย์ซอน คืนเงินให้! สูงสุด 0.5%

สยาม เซย์ซอน คืนเงินให้! สูงสุด 0.5%

สยาม เซย์ซอน คืนเงินให้! สูงสุด 0.5%

ยิ่งใช้ ยิ่งได้(เงิน)คืน!

แคมเปญใหม่สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการสินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (Buy Now Pay Later)
สยาม เซย์ซอน คืนเงินให้! สูงสุด 0.5% ของยอดการใช้สินเชื่อระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567 เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  1. บริษัทฯ จะให้เงินคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแคมเปญ
  2. ระยะเวลาแคมเปญ: 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
  3. ลูกค้าต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนดชำระเท่านั้น จึงจะถือว่าเข้าเงื่อนไขแคมเปญ
  4. บริษัทฯ จะคำนวณยอดการใช้งานสินเชื่อในระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
  5. แคมเปญนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าปัจจุบันที่รับบริการสินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (Buy Now Pay Later) กับบริษัทฯ เท่านั้น
  6. ในระหว่างแคมเปญ ลูกค้าสามารถยื่นคำขอปรับวงเงินสินเชื่อได้ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
  7. แคมเปญนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่มีสถานะปกติซึ่งไม่โดนระงับการใช้วงเงินตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
Share on
Scroll to Top