ประกาศ

เนื่องด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด (บริษัทฯ) ในการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ ข้อความ SMS แอปพลิเคชัน และ Line เป็นจำนวนมาก

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งและย้ำเตือนลูกค้าทุกท่านให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Line และหรือแอปพลิเคชันอื่นใด เพื่อชักชวนให้ใช้บริการสินเชื่อออนไลน์ โดยบริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้เท่านั้น

– Line Official Account: @siamsaison , @nongsaison และ @saison_partner
– Facebook: Siam Saison
– instagram: siamsaison
– โทรศัพท์: 02-096-3121 ในวันและเวลาทำการ
– เว็บไซต์: www.siamsaison.com

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและธุรกรรมจากช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่ได้เรียนแจ้งข้างต้น
อันเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อของบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่านช่องทางตามที่ได้เรียนแจ้งข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ