รวม 6 เทคนิคการขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจ ให้ผ่านฉลุยหมุนเวียนได้

เทคนิคการขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจ

การขอสินเชื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ไม่ว่าจะเพื่อขยายกิจการ ซื้อเครื่องจักร หรือใช้เป็นเงินทุนระยะสั้น แต่การขอสินเชื่อให้ผ่านนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้สยาม เซย์ซอน จึงได้รวบรวมเทคนิคการขอสินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจมาฝาก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของคุณได้เงินก้อนโตมาใช้ได้อย่างไม่ติดขัด พร้อมเติบโตแบบก้าวกระโดด

สินเชื่อคืออะไร

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า สินเชื่อคืออะไร สินเชื่อ (Credit) คือ วงเงินที่สถาบันการเงินอนุมัติให้กับบุคคลหรือ

เทคนิคการขอสินเชื่อให้ผ่านควรทำอย่างไรบ้าง

แม้ว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่แตกต่างกันไป แต่ก็ยังมีหลายประเด็นที่ผู้ขอสินเชื่อควรรู้  เพื่อเตรียมตัวในแง่ของคุณสมบัติ ทั้งตัวเองและธุรกิจให้พร้อมที่สุดก่อนจะไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งเราได้รวบรวมเทคนิคการขอสินเชื่อทั้งหมด 6 ข้อที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้

1. เครดิตการเงินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

หัวใจสำคัญของการขอสินเชื่อให้ผ่านก็คือ การมีเครดิตทางการเงินที่ดี เพราะธนาคารจะพิจารณาจากพฤติกรรมการชำระหนี้ในอดีตของทั้งบริษัทและผู้บริหาร ดังนั้นก่อนจะไปขอสินเชื่อควรตรวจสอบเครดิตบูโรของตัวเองก่อนว่ามีปัญหาหรือไม่ หากพบว่ามีประวัติด่างพร้อยก็ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว

นอกจากนี้ควรสร้างวินัยทางการเงินให้กับธุรกิจ ทั้งการชำระหนี้ตรงเวลา ไม่มีเช็คเด้งหรือหนี้ค้างชำระ รวมถึงมีการเก็บออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้น

2. เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตอน

การเดินบัญชีเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาสมัครสินเชื่อ ดังนั้นผู้ประกอบการควรเปิดบัญชีธุรกิจและใช้บัญชีนี้ในการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการรับเงิน จ่ายเงิน โอนเงิน ฝากเงิน อย่างน้อย 6 เดือนก่อนสมัครสินเชื่อ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจ และมีรายรับ-รายจ่ายชัดเจน

การเดินบัญชีควรแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนนานๆ หากบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหว ก็อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือและโอกาสในการสมัครสินเชื่อ รวมถึงยังแสดงความไม่พร้อมในการบริหารกระแสเงินสดของผู้บริหารอีกด้วย

3. เลือกสินเชื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

หลายคนอาจไม่ทราบว่าสินเชื่อสำหรับธุรกิจมีหลากหลายประเภทให้เลือก ซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนั้นก่อนจะยื่นขอสินเชื่อ ต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะอย่างไร วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อของเราคืออะไร แล้วเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

เช่น หากต้องการเงินทุนระยะสั้นไปหมุนเวียนในกิจการ เติมสต๊อกสินค้า ก็ควรเลือกสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน แต่หากต้องการขยายกิจการ ซื้อเครื่องจักร อาจเลือกสินเชื่อระยะยาว (Long-term Loan) หรือสินเชื่อสำหรับ SMEs โดยเฉพาะจะดีกว่า เพราะอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอาจจะผ่อนปรนกว่าสินเชื่อทั่วไป

เทคนิคการขอสินเชื่อให้ผ่านควรทำอย่างไรบ้าง

4. ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระให้รัดกุม

ก่อนไปขอสินเชื่อ ผู้ประกอบการควรประเมินตัวเองก่อนว่า มีความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ได้หรือไม่ โดยการคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกิจ หากกำไรสูงกว่ายอดผ่อนชำระรายเดือน แสดงว่ามีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ แต่หากประเมินแล้วพบว่ารายได้หรือกำไรไม่พอจ่ายหนี้ ก็ควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะหาแหล่งรายได้เสริมจากทางอื่นอย่างไร ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาการชำระหนี้ติดขัดในภายหลังได้

การวางแผนทางการเงินที่รัดกุม จะช่วยให้การกู้ยืมมีความเสี่ยงต่ำลง ซึ่งธนาคารก็มักจะพิจารณาถึงแผนการบริหารหนี้ของผู้สมัครด้วยว่า มีความสมเหตุสมผลและไม่เป็นการก่อหนี้เกินตัวหรือไม่ ดังนั้นการวางแผนชำระหนี้ที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธนาคารเชื่อมั่นในตัวผู้สมัครนั่นเอง

5. เอกสารสำคัญต้องเตรียมให้พร้อม

การยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินมักต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ทั้งเอกสารจดทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน สำเนาบัญชีธนาคาร หลักฐานแสดงรายได้ เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้ผู้ประกอบการควรรวบรวมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุด ก่อนจะยื่นให้กับสถาบันการเงินผู้ให้บริการ

การมีเอกสารที่ครบถ้วนจะช่วยให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้าเพราะธนาคารต้องขอเอกสารเพิ่มเติม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความตั้งใจในการสมัครสินเชื่อด้วย ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการในสายตาของสถาบันการเงินอีกด้วย

6. พยายามไม่ขอสินเชื่อถี่เกินไป

การขอสินเชื่อบ่อยๆ ก็เป็นผลเสียต่อการพิจารณาสินเชื่อได้เช่นกัน เพราะการขอสินเชื่อบ่อย จะถูกบันทึกลงไปในประวัติเครดิตทุกครั้ง หากมีจำนวนมากในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน อาจเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนัก ทำให้สถาบันการเงินมองว่าธุรกิจของเรากำลังมีความเสี่ยงสูง มีปัญหาสภาพคล่องจนต้องพึ่งพาสินเชื่อมากเกินไป ซึ่งจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความสามารถในการอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้นควรพิจารณาเหตุผลในการสมัครให้รอบคอบ และขอสินเชื่อเพื่อความจำเป็นเท่านั้น

สรุปเทคนิคการขอสินเชื่อให้ผ่านง่าย ๆ

สรุปเทคนิคการขอสินเชื่อให้ผ่านง่าย ๆ

การขอสินเชื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แต่การได้รับอนุมัติสินเชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมความพร้อมของตนเองและธุรกิจให้ดีที่สุด ด้วยเทคนิคการขอสินเชื่อที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเครดิตทางการเงิน การเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ การเลือกประเภทสินเชื่อให้เหมาะสม การประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ การจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และการขอสินเชื่ออย่างมีวินัย

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อได้สูงขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารสินเชื่อที่ได้มาอย่างมีวินัยและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่กำลังศึกษาหรือมองหาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สยาม เซย์ซอน พร้อมให้ปรึกษาและอยู่เคียงข้างเสมอ ติดต่อขอรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ โทร. 02-0963121

Share on
Scroll to Top