รวม 4 แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับธุรกิจทุกขนาด

แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เงินทุนคือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะทุกกระบวนการภายในกิจการล้วนมีเงินทุนเป็นตัวขับเคลื่อนแทบทั้งสิ้น จึงทำให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เจ้าของธุรกิจหลายคนอาจมีปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อ วันนี้สยาม เซย์ซอน จะมาแนะนำกับแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่ประกอบกิจการมานานกว่า 1 ปีก็ยื่นกู้ได้ มีกี่ประเภท เลือกแบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ ติดตามได้ในบทความนี้

รวมแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับธุรกิจหลากประเภท

สำหรับแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจากสยาม เซย์ซอน มีทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายขนาด ทั้งธุรกิจรายย่อยหรือ SME ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก ซึ่งแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ละประเภทมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL)

เริ่มที่สินเชื่อตัวแรก กับสินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL) แหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการซื้อในกับธุรกิจได้อย่างคล่องตัว สามารถให้ผู้ยื่นกู้นำเงินทุนไปใช้จ่ายรายการที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งวัตถุดิบสินค้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ให้วงเงินสูงไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รายละเอียดผลิตภัณฑ์มีดังนี้

 • ให้วงเงินสูงสุด 7.5 ล้านบาท
 • ระยะเวลายื่นกู้สูงสุด 180 วัน
 • อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
 • มีระยะปลอดดอกเบี้ย
 • ให้บริการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้สมัครสินเชื่อสามารถนำวงเงินมาใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าพาร์ทเนอร์ของ สยาม เซย์ซอน สมัครง่ายผ่านทางออนไลน์ และออฟไลน์ โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อสมัครสินเชื่อ BNPL

 • บัตรประชาชนของกรรมผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกท่าน
 • บัตรประชาชนของผู้ใช้งานระบบ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกภายใน 6 เดือน)
 • สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 12 เดือน
 • รูปถ่ายแผนที่สำนักงานปัจจุบัน
 • รูปถ่ายที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน ที่เห็นป้ายชื่อและเลขที่กิจการ

*หมายเหตุ บริษัทฯอาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณี อาทิ งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี, สำเนาบัญชีธนาคารนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน

2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจรายย่อยหรือ SME ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโต และโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ ให้วงเงินสูงถึง 2 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ระยะเวลาชำระนานและดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่าย โดยรายละเอียดของสินเชื่อ SME มีรายละเอียดดังนี้

 • ให้วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ระยะเวลายื่นกู้สูงสุด 180 วัน
 • อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี
 • ประกอบกิจการนิติบุคคลมากกว่า 1 ปี

โดยเอกสารที่จำเป็นต่อการสมัครสินเชื่อมีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และ รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ (ออกภายในไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง / บุคคลผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะรับทราบดีลชำระคืน สยามเซย์ซอน ตามสัญญา (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ข้อ2
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 12 เดือน
 • โลเคชันออฟฟิศสำนักงานปัจจุบัน (Share Location) หรือ แผนที่สำนักงาน
 • ภาพถ่ายหน้าออฟฟิศปัจจุบัน พร้อมให้เห็นป้ายชื่อบริษัท และเลขที่อยู่บริษัทของท่าน
 • สำเนาเครดิตบูโร ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง/บุคคลผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • บัญชีสรุปรายรับ รายจ่าย ของกิจการ
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร(บัญชีหลักของกิจการ) ย้อนหลัง 12 เดือน ในนามบริษัท หรือ ของกรรมการ
 • งบการเงินระหว่างปี 3-6 เดือน (ล่าสุด) หรือ บัญชีสรุปรายรับ รายจ่าย ของกิจการ
 • เล่มรายงานงบการเงินปีล่าสุด และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • แผนธุรกิจ (ถ้ามี)

*หมายเหตุ (สำคัญ): เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจาก เอกสารหมายเลข 1 – 6

Biz Loan (without FS): กรณีเพิ่งจัดตั้งบริษัท และยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน เพิ่มเติมเอกสารหมายเลข 7,8,9   

Biz Loan Plus: กรณีขอวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นปี หรือ ดอกเบี้ยต่ำกว่า 10% เพิ่มเติมเอกสารหมายเลข 9-12

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจไม่ใชช้หลักทรัพย์

3. สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

ถัดมาคือ สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ อีกหนึ่งแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่เป็นบริการรับซื้อหนี้การค้า เพื่อนำมาแปลงเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยจะให้เครดิตเทอมแก่ผู้สมัครสินเชื่อ โดยทางสยาม เซย์ซอนจะรับผิดชอบหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และจ่ายเป็นเงินสดล่วงหน้าให้สูงสุด 90% ของมูลค่าหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแลการนัดชำระหนี้แทน ช่วยลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีดังนี้

 • วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 90 วัน
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 7% ต่อปี
 • ประกอบกิจการนิติบุคคลมากกว่า 1 ปี

สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อมีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อสมัครสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

 •  ใบสมัคร กรอกให้ครบถ้วน พร้อมลงลายเซ็นฯ และประทับตราบริษัท
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงลายเซ็นฯ และประทับตราบริษัททุกหน้า
 • ภพ.20 พร้อมลงลายเซ็นฯ และประทับตราบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (เจ้าของ) พร้อมลงลายเซ็นฯ สำเนาบัตรประชาชนผู้ใช้งาน พร้อมลงลายเซ็นฯ (ถ้ามี)
 • แผนที่สำนักงาน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามบริษัท ทั้งกระแสรายวันและออมทรัพย์ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • งบการเงิน (ย้อนหลัง 1 ปี)

*หมายเหตุ บริษัทอาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณีซึ่งรวมถึงข้อมูลของผู้ซื้อสินค้า

4. สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ

สุดท้ายกับสินเชื่อพัฒนาโครงการ สำหรับบริษัทนิติบุคคลขนาดใหญ่ ที่รับผิดชอบโครงการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก เช่น โครงการจากหน่วยงานราชการ โครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ให้ความเสี่ยงต่ำ ระยะเวลากู้นาน พร้อมประเมินจากรายได้ของผู้ประกอบการเป็นหลัก รายละเอียดของผลิตภัณฑ์มีดังนี้

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 70% ของมูลค่าโครงการ
 • ระยะเวลากู้ตามเวลาของโครงการ
 • ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
 • ประกอบกิจการนิติบุคคลมากกว่า 1 ปี และรับงานโครงการจากราชการ

สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อมีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อสมัครสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ

 • บัตรประชาชนของกรรมผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกท่าน
 • บัตรประชาชนของผู้ใช้งานระบบ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกภายใน 6 เดือน)
 • สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 12 เดือน
 • รูปถ่ายแผนที่สำนักงานปัจจุบัน
 • รูปถ่ายที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน ที่เห็นป้ายชื่อและเลขที่กิจการ

*หมายเหตุ บริษัทฯอาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณี อาทิ งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี, สำเนาบัญชีธนาคารนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน

สรุปเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สรุปเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสยาม เซย์ซอน

แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยับขยายธุรกิจ หรือต้องการบริหารเงินทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และลดความเสี่ยงต่อรายจ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะสินเชื่อ BNPL สำหรับธุรกิจที่ต้องการเงินทุนระยะสั้น สินเชื่อ SME สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการขยายกิจการ สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในช่วงขาดสภาพคล่อง หรือสินเชื่อพัฒนาโครงการสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในระยะยาว สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินทุนให้แก่ธุรกิจได้เป็นอย่างดี สนใจสินเชื่อวงเงินสูงหรือต้องปรึกษาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนสยาม เซย์ซอน พร้อมให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือ โทร. 02-0963121

Share on
Scroll to Top