สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

รับเงินสด
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินสูงสุด

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 2 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
สูงสุด 180 วัน (ต่ออายุสัญญาได้)
อัตราดอกเบี้ย
ต่ำสุด 7.5% ต่อปี
คุณสมบัติ
นิติบุคคลประกอบกิจการมากกว่า 1 ปี

*เงื่อนไขอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs จะตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณโดยครอบคลุมเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการขยายขีดความสามารถทางธุรกิจที่จำเป็น บริษัท สยาม เซย์ซอน จะเสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่นเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

ระยะเวลาการอนุมัติ

ภายใน 7 วันเมื่อส่งเอกสารครบ

วิธีการใช้วงเงินสินเชื่อ

  1. รับเงินสดโอนเข้าบัญชีนิติบุคคล
  2. ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
  3. ชำระเงินคืนตามวันที่กำหนดโดยโอนผ่านธนาคาร

*หมายเหตุ (สำคัญ): เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจาก เอกสารหมายเลข 1 – 6
Biz Loan (without FS): กรณีเพิ่งจัดตั้งบริษัท และยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน เพิ่มเติมเอกสารหมายเลข 7,8,9   
Biz Loan Plus: กรณีขอวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นปี หรือ ดอกเบี้ยต่ำกว่า 10% เพิ่มเติมเอกสารหมายเลข 9-12

ช่องทางการใช้สินเชื่อ

ใช้สำหรับข้อเสนอทางธุรกิจ
เพื่อขยายกิจการและเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

Scroll to Top