สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว
วงเงินสูงไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน(BNPL)

พร้อมระยะปลอดดอกเบี้ย

(ให้บริการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)

วงเงินสูงสุด

สินเชื่อวงเงินสูงไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน BNPL คืออะไร

สินเชื่อ BNPL (Buy Now Pay Later) คือ สินเชื่อไม่ใช้หลักทรัพย์และให้วงเงินสูง เพื่อให้เจ้าของธุรกิจหรือนิติบุคคล สามารถนำเงินไปซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายไปกับบริการที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างคล่องตัว โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในคราวเดียว สามารถบริหารกระแสเงินสดได้มากกว่า

สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL) มีขั้นตอนการสมัครที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้เอกสารน้อย และได้รับการอนุมัติที่รวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนด่วน

สินเชื่อวงเงินสูงไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน BNPL ช่วยเพิ่มกำลังซื้ออย่างไร

สินเชื่อ BNPL ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็ว แต่สามารถผ่อนชำระเป็นงวดได้นานกว่า ลดการลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ในกรณีที่ต้องการใช้จ่ายอย่างเร่งด่วน ให้ธุรกิจสามารถนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนหรือบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น เช่น การขยายสาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

รายละเอียดสินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL)

สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL)

วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 7.5 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
สูงสุด 180 วัน
อัตราดอกเบี้ย
15% ต่อปี
คุณสมบัติ
นิติบุคคลประกอบกิจการมากกว่า 1 ปี

*เงื่อนไขอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

  • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยดำเนินธุรกิจมาในระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า 1 ปีและถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  • สินเชื่อธุรกิจนิติบุคคลแบบไม่ใช้หลักประกัน หรือสามารถใช้หนังสือสัญญาค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG) 
  • มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง
  • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL)

สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL) จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการซื้อสินค้าโดยการให้สินเชื่อไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จากบริษัท สยาม เซย์ซอน ทำให้สามารถใช้เครดิตวงเงินผ่านออนไลน์ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดการข้อมูลธุรกรรม

อีกทั้งบริการนี้ยังให้ประโยชน์แก่ผู้ขายด้วยการเพิ่มยอดขายจากผู้ซื้อ และลดต้นทุนและความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินให้เหลือน้อยที่สุด โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL) มีดังนี้

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว ไม่ใช้หลักทรัพย์ วงเงินสูง ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ต่อผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อช่วยบริหารต้นทุนและความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ดังนี้

ดอกเบี้ย 0% สำหรับ 30-45 วันแรกของการใช้วงเงิน

ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปพร้อมๆกับยอดขายและเงินทุน

ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ตรวจสอบการใช้วงเงินได้ง่ายๆผ่านมือถือ

วิธีการสมัครผลิตภัณฑ์ (ออนไลน์/ออฟไลน์)

การสมัครสินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว ไม่ใช้หลักทรัพย์ วงเงินสูง กับบริษัท สยาม เซย์ซอน สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การสมัครแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และการสมัครแบบออฟไลน์พร้อมส่งเอกสารที่จำเป็น โดยขั้นตอนการสมัครทั้ง 2 วิธีมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการอนุมัติ

สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว ไม่ใช้หลักทรัพย์กับสยาม เซย์ซอน ใช้ระยะเวลาการอนุมัติภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเอกสารจากผู้ยื่นกู้ครบ

วิธีการใช้วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็วกับสยาม เซย์ซอน สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 3 วิธีง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์ ดังนี้

  1. เชื่อมต่อกับสยาม เซย์ซอน ไลน์ OA
  2. ชำระค่าสินค้าและเลือกวิธีการชำระเงิน
  3. ชำระเงินคืนตามวันและเงื่อนไขที่กำหนดผ่าน QR code หรือโอนผ่านธนาคาร

*หมายเหตุ บริษัทฯอาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณี อาทิ งบการเงินย้อนหลัง 1 ปีสำเนาบัญชีธนาคารนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการใช้สินเชื่อ

ใช้วงเงินซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าพาร์ทเนอร์

เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL)

Scroll to Top