คำถามที่พบบ่อย

FAQs

สำหรับผู้สมัครใหม่

สยาม เซย์ซอน มีผลิตภันฑ์และบริการประเภทใดบ้าง?

บริษัท สยาม เซย์ซอน มีผลิตภันฑ์และบริการทั้งหมด 4 ประเภท

1. สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว (BNPL)

2. สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ

3. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

4. สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสมัครสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

 • นิติบุคคล (บุคคลธรรมดาไม่สามารถสมัครขอสินเชื่อได้)
 • ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 1 ปี
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ บริษัท สยาม เซย์ซอน กำหนด

การเตรียมการเอกสารขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้สมัครขอสินเชื่อ บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด จึงจำเป็นต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาวัตถุประสงค์ของบริษัท (ภายใน 6 เดือน)​
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ใช้ระบบ)​
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)​
 • แผนที่ที่ตั้งธุรกิจ
 • รูปถ่าย ประเภทธุรกิจ (ร้านค้า, สำนักงาน) พร้อมชื่อร้านค้า

กรุณาเข้าไปที่หน้าเพจของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อใช้จ่ายสะดวกและรวดเร็ว
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ
ติดต่อเรา

วงเงินเครดิตจะได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไขที่ บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด กำหนด
บริษัทฯ จะทำการประเมินโดยรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและประวัติทางการเงินของผู้สมัครขอสินเชื่อ

เงื่อนไขการชำระหนี้และแต่ละขั้นตอนจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้สมัครขอสินเชื่อ บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด จะเสนอข้อกำหนดการชำระเงินคืนที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ทางการเงินของผู้สมัครขอสินเชื่อ

สามารถใช้สินเชื่อในการซื้อของได้ โดยใช้ LINE OA
กรุณาเข้าไปที่หน้าเพจของรายชื่อดีลเลอร์ที่ใช้เครดิตของ บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด

FAQs

ลูกค้าปัจจุบัน

จะสามารถขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้อย่างไร?

ท่านสามารถสมัครขอปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด อาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินล่าสุดของท่าน

กรุณาติดต่อผ่านบัญชีไลน์ของ บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด
และ บริษัทฯ จะขอเอกสารตามรายการด้านล่างตามลำดับ

1. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

 • แบบฟอร์มแก้ไข
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับใหม่
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมที่อยู่ใหม่ ภ.พ.20

2. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลการติดต่อ

 • แบบฟอร์มแก้ไข
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ติดต่อ

กรุณาติดต่อผ่าน LINE OA ของ บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด
เราจะส่งรหัส QR สำหรับการชำระคืนให้คุณอีกครั้ง ดังนั้นโปรดเข้าสู่ระบบและลองอีกครั้ง

บริษัทฯ ขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวก

ท่านสามารถเปลี่ยนวิธีการยืนยันเป็นไลน์หรือรหัสผ่านได้
โปรดติดต่อผ่าน LINE OA ของ บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด เพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด

Scroll to Top