สมัครสินเชื่อ

เข้าสู่ระบบ

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

รับเงินล่วงหน้าสูงสุด

90%

ของรายได้

รายละเอียดสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อ
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ
ระยะเวลากู้
สูงสุด 90 วัน
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 6.5% ต่อปี
คุณสมบัติ
นิติบุคคลประกอบกิจการมากกว่า 1 ปี

*เงื่อนไขอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องมือในการเสริมสภาพคล่องสำหรับธุรกิจของคุณ บริษัท สยาม เซย์ซอน จะชำระเงินล่วงหน้าสูงสุดถึง 90% ของรายได้ตามใบแจ้งหนี้ให้กับคุณหลังจากได้รับเอกสารการค้า โดยที่รายได้จากการขายที่เหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณเมื่อผู้ซื้อภายใต้เอกสารการค้าของคุณชำระค่าสินค้าและบริการมาที่ สยาม เซย์ซอน

*โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับลักษณะทางอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าของทางบริษัทอย่างสูงสุด

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริการติดตามทวงหนี้เพื่อประหยัดเวลาและคุ้มค่าสำหรับคุณ

วิธีการสมัครผลิตภัณฑ์ (ออฟไลน์)

ระยะเวลาการอนุมัติ

ภายใน 7 วันเมื่อส่งเอกสารครบ

วิธีการใช้วงเงินสินเชื่อ

  1. จัดส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้า
  2. ร้บเงินค่าสินค้าหรือบริการเร็วสุดภายใน 3 วันทำการหลังจากส่งของ (สูงสุด 90% ของมูลค่าสินค้า)
  3. รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อผู้ซื้อสินค้าชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้แก่บริษัท สยาม เซย์ซอน

*หมายเหตุ บริษัทอาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณีซึ่งรวมถึงข้อมูลของผู้ซื้อสินค้า

ช่องทางการใช้สินเชื่อ

ใช้สำหรับข้อเสนอทางธุรกิจ
เพื่อขยายกิจการและเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

Scroll to Top