สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ Factoring

รับเงินล่วงหน้าสูงสุด

90%

ของรายได้

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจคืออะไร

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Factoring) คือ บริการรับซื้อหนี้การค้า เพื่อแปลงเป็นเงินทุนหมุนเวียนช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท โดยเฉพาะธุรกิจที่ให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า ซึ่งสยาม เซย์ซอนจะรับซื้อลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของธุรกิจ แล้วจ่ายเงินสดล่วงหน้าสูงสุด 90% ของมูลค่าลูกหนี้ และทางสยาม เซย์ซอนจะเป็นผู้จัดการลูกหนี้แทน พร้อมรับความเสี่ยงหากลูกหนี้ผิดนัดชำระ

จุดเด่นของสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Factoring) จากสยาม เซย์ซอน มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อสอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจ พร้อมรับเงินสดได้ทันทีเมื่อผ่านการพิจารณา ลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระของลูกหนี้การค้า สามารถเบิกใช้ได้ตามปริมาณลูกหนี้แต่ละงวด โดยไม่จำเป็นต้องเบิกเต็มวงเงิน

รายละเอียดสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อ
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ
ระยะเวลากู้
สูงสุด 90 วัน
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 7% ต่อปี
คุณสมบัติ
นิติบุคคลประกอบกิจการมากกว่า 1 ปี

*เงื่อนไขอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยดำเนินธุรกิจมาในระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะต้องมีการส่งงบการเงิน และถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Factoring) เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องมือในการเสริมสภาพคล่องสำหรับธุรกิจของคุณ บริษัท สยาม เซย์ซอน จะชำระเงินล่วงหน้าสูงสุดถึง 90% ของรายได้ตามใบแจ้งหนี้ให้กับคุณหลังจากได้รับเอกสารการค้า โดยที่รายได้จากการขายที่เหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณเมื่อผู้ซื้อภายใต้เอกสารการค้าของคุณชำระค่าสินค้าและบริการมาที่ สยาม เซย์ซอน

*โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับลักษณะทางอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าของทางบริษัทอย่างสูงสุด

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Factoring) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สยาม เซย์ซอน พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการ เดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ไม่มีสะดุด โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจมีประโยชน์ดังนี้

บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริการติดตามทวงหนี้เพื่อประหยัดเวลาและคุ้มค่าสำหรับคุณ

วิธีการสมัครผลิตภัณฑ์ (ออฟไลน์)

ระยะเวลาการอนุมัติ

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ กับสยาม เซย์ซอน ใช้ระยะเวลาการอนุมัติภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเอกสารจากผู้ยื่นกู้ครบ

วิธีการใช้วงเงินสินเชื่อ

  1. จัดส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้า
  2. ร้บเงินค่าสินค้าหรือบริการเร็วสุดภายใน 3 วันทำการหลังจากส่งของ (สูงสุด 90% ของมูลค่าสินค้า)
  3. รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อผู้ซื้อสินค้าชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้แก่บริษัท สยาม เซย์ซอน

*หมายเหตุ บริษัทอาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณีซึ่งรวมถึงข้อมูลของผู้ซื้อสินค้า

ช่องทางการใช้สินเชื่อ

ใช้สำหรับข้อเสนอทางธุรกิจ
เพื่อขยายกิจการและเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ

เอกสารประกอบการสมัคร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs

1. สมัครสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเช็กเครดิตบูโรไหม

บริษัทอาจมีการร้องขอตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้ขอสมัครสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเป็นรายกรณี เพื่อประเมินความสามารถในการชำระ

2. สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ จากสยาม เซย์ซอน ต่างจากสถาบันการเงินอื่นอย่างไร

สินเชื่อจากสยาม เซย์ซอนมีความยืดหยุ่นสูงกว่าธนาคารทั่วไป เนื่องจากไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้สอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจได้มากกว่า

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

Scroll to Top