สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ

วงเงิน

70%

ของมูลค่าโครงการ

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ

วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 70% ของมูลค่าโครงการ
ระยะเวลากู้
ตามเวลาโครงการ
อัตราดอกเบี้ย
15% ต่อปี
คุณสมบัติ
นิติบุคคลประกอบกิจการมากกว่า 1 ปี และรับงานโครงการจากราชการ

*เงื่อนไขอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การทำสัญญาโอนสิทธิจากโครงการภาครัฐเพื่อรับทุน บริการนี้ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุ และทำงานได้อย่างราบรื่นตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงภาระเรื่องการใช้จ่าย

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริการติดตามทวงหนี้เพื่อประหยัดเวลาและคุ้มค่าสำหรับคุณ

วิธีการสมัครผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการอนุมัติ

ภายใน 7 วันเมื่อส่งเอกสารครบ

วิธีการใช้วงเงินสินเชื่อ

  1. สัญญาก่อสร้างกับภาครัฐ (จำเป็นต้องมีเอกสารสัญญาโอนสิทธิ)
  2. รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้ากับร้านค้าพันธมิตรของสยาม เซย์ซอน (สูงสุด 70% ของมูลค่าโครงการ)
  3. เชื่อมต่อกับสยาม เซย์ซอน ไลน์ OA
  4. ชำระค่าสินค้าและเลือกวิธีการชำระเงิน
  5. รับเงินสดส่วนที่เหลือ เมือภาครัฐชำระเงินค่างวดงาน

*หมายเหตุ บริษัทฯอาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณี อาทิ งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี, สำเนาบัญชีธนาคารนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการใช้สินเชื่อ

ใช้วงเงินซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าพาร์ทเนอร์

เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ

Scroll to Top